Close

Energetická a provozní optimalizace zařízení HVAC a jejich částí

Návrh a dodávky nových osvětlení, Energetická a provozní optimalizace stávajících osvětlení

Provozní optimalizace systémů řízení budov

Energetická a provozní optimalizace zásobování užitkovou a pitnou vodou, dodávka zařízení pro úpravu vody

PARTNER ŘÁDNÝCH HOSPODÁŘŮ

Vítejte u CESPRO, s.r.o.

u společnosti, jejíž misí je napomáhat ke zvýšení provozní hospodárnosti a uživatelského komfortu infrastruktur klientů prostřednictvím progresivních technologických prostředků, materiálových prostředků a sdílením souvisejícího know-how.

NAŠE SLUŽBY

   

Poradenská činnost

Posudky / Oponentní posudky / Studie / Konzultace

Projekční činnost

Nové návrhy / Změny / Rekonstrukce

Realizace návrhů a opatření

Kompletní dodávky / Dílčí dodávky

Servisní činnost

Profilaxe / Záruční / Pozáruční

Zajištění dodávky energetických komodit

Elektřina / Plyn (jako součást produktů/služeb, případně na individuální žádost)