Close

O SPOLEČNOSTI

Historie a důvod vzniku společnosti

Společnost CESPRO byla založena počátkem roku 2009 s cílem napomáhat ke zvýšení provozní hospodárnosti a uživatelského komfortu infrastruktur klientů prostřednictvím progresivních technických/technologických prostředků a sdílením souvisejícího know-how.

Historie a důvod vzniku společnosti

Společnost CESPRO byla založena počátkem roku 2009 s cílem napomáhat ke zvýšení provozní hospodárnosti a uživatelského komfortu infrastruktur klientů prostřednictvím progresivních technických/technologických prostředků a sdílením souvisejícího know-how.

Předmět dodávek

V praxi s využitím našich znalostí identifikujeme oblasti provozní nehospodárnosti na infrastrukturách zákazníků a navrhuje technická opatření vedoucí k výraznému zlepšení, nebo celkové nápravě stavu. Dochází tedy k úpravám, rekonstrukcím a doplnění stávajících technických infrastruktur, návrhu a dodávce nových, poskytování souvisejícího poradenství a technického dohledu. Naše řešení přizpůsobujeme individuálním podmínkám a požadavkům zákazníka, při zohlednění základních kriterií zajištění technologické a funkční kvality, racionální maximalizace efektů hospodárnosti bez negativních vlivů na uživatelský komfort, dosažení rychlé návratnosti investice díky vysokému poměru mezi dosaženými efekty a náklady opaření, v neposlední řadě také souladu s technickými standardy a platnou legislativou.

Předmět dodávek

V praxi s využitím našich znalostí identifikujeme oblasti provozní nehospodárnosti na infrastrukturách zákazníků a navrhuje technická opatření vedoucí k výraznému zlepšení, nebo celkové nápravě stavu. Dochází tedy k úpravám, rekonstrukcím a doplnění stávajících technických infrastruktur, návrhu a dodávce nových, poskytování souvisejícího poradenství a technického dohledu. Naše řešení přizpůsobujeme individuálním podmínkám a požadavkům zákazníka, při zohlednění základních kriterií zajištění technologické a funkční kvality, racionální maximalizace efektů hospodárnosti bez negativních vlivů na uživatelský komfort, dosažení rychlé návratnosti investice díky vysokému poměru mezi dosaženými efekty a náklady opaření, v neposlední řadě také souladu s technickými standardy a platnou legislativou.

Síla odborníků

Definovaných cílů své činnosti dosahujeme prostřednictvím přímé spolupráce s renomovanými výrobci technologií a dalšími odbornými partnery. Spolehlivost, kvalita a fair-play jsou nosné pilíře našeho podnikání.


Síla odborníků

Definovaných cílů své činnosti dosahujeme prostřednictvím přímé spolupráce s renomovanými výrobci technologií a dalšími odbornými partnery. Spolehlivost, kvalita a fair-play jsou nosné pilíře našeho podnikání.


Naše kompetence jsou Vaše výhody

Naše služby jsou podporovány více než patnácti lety zkušeností a znalostí problematiky i trhu.

technická / technologická a funkční kvalita
racionální maximalizace efektů zvýšení hospodárnosti
dosažení rychlé návratnosti investice
soulad s technickými standardy a platnou legislativou